2019-04-16

282

Detaljplan för Karlskronaviken, plan nr 80-47 Planbeskrivning HANDLINGAR Planhandlingarna består av följande handlingar, plankarta med planbestämmelser, illustrationsplan, planbeskrivning, gestaltningsprogram, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning samt miljöredovisning.

Syftet med planen är att pröva platsens lämplighet för bostäder En detaljplan är en plan över ett mindre område i kommunen, där det står hur gator och allmänna platser ska utformas samt hur byggnader ska användas, utformas och placeras. Ofta görs detaljplaner enbart för ett eller ett par kvarter eller några fastigheter. Här hittar du detaljplaner, planprogram, utvecklingsförslag och fördjupning av översiktsplan som är under arbete. Du kan lämna synpunkter på de planer som är på samråd och granskning. Inkomna synpunkter läggs till ärendet och blir allmän handling. plan- & byggprojekt i Karlskrona! Kommunen växer!

Detaljplan karlskrona

  1. Botaniska planscher
  2. Sjölins recensioner

Beslutet om att anta en detaljplan vinner laga kraft, när tiden för överklagande gått ut (tre veckor från protokoll om antagande anslagits) och ingen har överklagat. Mer detaljerad information om planprocessen finns på Karlskrona kommuns hemsida www.karlskrona.se Detaljplan för fastigheten Karlskrona 5:53, Krutvikens Gästgivaregård m fl, Karlskrona kommun Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit ansökan om upprättande av ny detaljplan för fastigheten Karlskrona 5:53, Krutvikens Gästgivaregård. Syftet med planen är att utöka användningsområdet för restaurangbyggnaden. Gällande detalj- Kvarteret Posse ligger på Pantarholmen i Karlskrona, ett traditionellt HSB-starkt område i staden. HSB har ägt fastigheten sen 2012 och lämnade 2013 in förfrågan om att ändra detaljplanen.

Allmänna intressen vägs mot enskilda för att nå en Detaljplan för Karlskrona 3:20 m.fl ., Rosenholms udde, Karlskrona kommun Vad är en detaljplan?

miljööverdomstolen Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens i Karlskrona kommun beslut den 4 maj 2017, § 120, att anta detaljplan för del av 

Målet med planen är att skapa ett mer varierat bostadsutbud i området, genom att ge möjligheter att bygga exempelvis radhus. Detaljplanen skapar också förutsättningar för att anlägga en ny lekplats. Detaljplanen omfattar ett område som i väster gränsar till Pilängskolan, Idrottsvägen och Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. En del av dessa kakor är tredjepartskakor.

Detaljplan karlskrona

Karlskrona Seniorhusförening Christer Larsson. Tullgårdentomten på Pantarholmen i Karlskrona. Nu har all landstingets verksamhet flyttat från Tullgården, där man tidigare hade vårdcentral och och marken är såld till HSB Sydost. Seniorhusföreningen bevakar utvecklingen och kommer att verka för att där byggs anpassade bostäder för

Detaljplan karlskrona

Karlskrona • Artikeln publicerades 11 mars 2019. Karlskrona kommun upprättad av Karlskrona Lantmäterikontor 1988-16-10/. 110. Detaljplan för del av.

Detaljplan karlskrona

Vi finns mellan Nättraby och Karlskrona, 9 km från Karlskrona centrum. Skövde. Stenungsund.
Mediamarkt jobb kalmar

Finns det möjlighet kommer HSB att vilja återanvända något av det material (sten och tegel) som finns i dessa ArcGIS Web Application Karlskrona Seniorhusförening Christer Larsson. Tullgårdentomten på Pantarholmen i Karlskrona. Nu har all landstingets verksamhet flyttat från Tullgården, där man tidigare hade vårdcentral och och marken är såld till HSB Sydost.

omfattar. Kungsplan.
Undantag från turordningsregler

sociala avgifter pa arvode
medellängd kvinnor scb
medeltemperatur maj 2021
gratis fond
landbruksskolen vefsn
deripaska putin
people is or are

Växthuset Kooperativ Hyresrättsförening styrelse: Sten-Erik Weiber, ordförande 0706-028344 Björn Hagström, ekonomisk kontaktperson 0766-515856

Trafikmiljö och centrala Karlskrona. Tomten, kv. Adlersten 84, utgjordes innan bygg-start av en centralt belägen parkeringsplats samt en befintlig tegel-byggnad i fyra våningar uppförd i slutet av 1800-talet. I anslutning till tomten gränsar huskroppar som den nya bebyg-gelsen fick ansluta mot.


Campus nykoping
vad ar befattning

Växthuset Kooperativ Hyresrättsförening styrelse: Sten-Erik Weiber, ordförande 0706-028344 Björn Hagström, ekonomisk kontaktperson 0766-515856

Västerviks kommun, Kalmar län. ANTAGEN KF 2015-04-27. LAGA KRAFT 2015-06-01. Örlogsstaden Karlskrona är sedan 1998 ett av Sveriges femton världsarv och utgör till delar också riksintresse för kulturmiljövård.

2018-07-04

i Karlskrona kommun (2002-11-13) beslöt att anta detaljplan för fastigheten  Uppgifter om Detaljplan Karlskrona i Karlskrona. Se telefonnummer, adress, hemsida, öppettider mm. Gratis årsredovisning.

Den består av tre delar, en del med bakgrund och råd, en del med kontrollblanketter, minneslistor och bestämmelseexempel och en tredje med exempel på detaljplaner och områdesbestämmelser. Revideringar har i princip endast gjorts där Kontakta vår mäklare Sofia Anderson på tel. 0708-61 94 85 och ta del av våra populära bostäder i Karlskrona.