Den medicinska delen av elevhälsan, dvs. skolsköterska och skolläkare, arbetar alltid utifrån Vi påminner om att det råder stark sekretess i vårt arbete.

7774

I det lokala Barn och Elevhälsateamet ingår skolsköterska, skolkurator och specialpedagog. Skolläkare och skolpsykolog finns att tillgå vid behov. På högstadiet 

Skolläkarna har regelbundet mottagning på skolorna för skolrelaterade problem eller medicinska frågeställningar kring barnets utveckling. Kontakta skolsköterskan för att boka tid med skolläkaren. EMI har sekretess frågan om sekretess och tystnadsplikt för både kommunala och fristående skolor, se sid 63 ff. I korthet innebär det att eftersom bestämmelsen innehåller en uppgiftsskyldighet bryts både fristående skolors tystnadsplikt enligt 29 kap. 14 § skollagen och kommunala skolors sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Skolsköterska sekretess

  1. Odontologiska föreningen stockholm
  2. Steg 5 reichenau
  3. Södra rosendal uppsala

Elevhälsoteamet Skolsköterska och skolläkare. Du kan vända  Inom skolans elevhälsa arbetar skolsköterskor, skolläkare, kurator, psykolog i teamen tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen. Sekretess omfattas i våra professioner enligt olika lagrum. Vi är varsamma med den information som Victoria Gustafsson | 073-661 27 23. Skolsköterska  skolsköterska, psykolog och kurator ska finnas tillgängliga för barn och ungdomar i 2014, offentlighets- och sekretesslagen: SFS 2009:659, förvaltningslagen:  Specialpedagog. Agneta Floberg. 036-10 79 86.

Om skolsköterskan uppfattar att det kan gynna elevens utveckling mot målen att ge berörda personer viss information så görs detta alltid i samråd med eleven och vårdnadshavare. Skolsköterska och skolläkare arbetar för en god fysisk, För elever med behov av specialkost av medicinska skäl ska intyg fyllas i och lämnas till skolsköterskan. Sekretess.

KOMMUNAL SKOLSKÖTERSKA EN ALLMÄN HANDLING? • Handling? Ja, oavsett om det finns digitalt eller i pappersform. • Förvaras hos myndighet? Ja, kommunal elevhälsa. • Inkommen eller upprättad? Ja, både de anteckningar som kommit dit eller skrivits där, inkomna eller upprättade. Så: JA! Det är en allmän handling! Men…sekretess kan

14 § skollagen och kommunala skolors sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Skolsköterska och skolläkare har sekretess Skolhälsovårdsjournalen får följa eleven till skolhälsovården på en ny skola utan hinder av sekretess inom Lunds kommun. Överlämnande av skolhälsovårdsjournal till fristående skola eller till annan kommun får bara ske efter samtycke från vårdnadshavare eller elev som uppnått sådan Skolsköterska har sekretess enligt 25 kap.

Skolsköterska sekretess

2 dec 2020 Det innebär att sekretess gäller för uppgifter i elevhälsans medicinska Om du har frågor gällande vaccin, kontakta respektive skolsköterska.

Skolsköterska sekretess

Alla elever i våra skolor erbjuds individuella hälsobesök och hälsosamtal hos skolsköterskan. Hör av dig till skolsköterskorna om du vill komma i kontakt eller boka tid med någon av skolläkarna. Du kan läsa mer om elevhälsans medicinska insatser här. Tystnadsplikt och sekretess. Skolsköterskorna har den strängaste sekretessen på skolan.

Skolsköterska sekretess

Skolsköterska  Skolhälsovården är reglerad i skollagen och uppgifter om elevers förhållande hanteras med sekretess enligt hälso- och sjukvårdslagen. Dokumentation sker i  Specialpedagog. Agneta Floberg. 036-10 79 86. Speciallärare.
Tage och aina erlander

Kontakta skolsköterskan för att boka tid med skolläkaren. EMI har sekretess. Alla som arbetar inom EMI har sekretess, precis som annan hälso- och sjukvårdspersonal. De har också anmälningsplikt om de misstänker eller är oroliga för att ett barn far illa. Förebyggande hälsovård För skolhälsovården - skolläkare och skolsköterska - gäller den allmänna hälso- och sjukvårdssekretessen enligt 7 kap.

skolsköterska och skolläkare, arbetar alltid utifrån Vi påminner om att det råder stark sekretess i vårt arbete. I elevhälsoteamet ingår skolsköterska, kurator, psykolog och Skolkuratorn tystnadsplikt/sekretess vilket betyder att det som sägs inte förs vidare. Journalen följer eleven under skoltiden och arkiveras efter avslutade gymnasiestudier i kommunen. Sekretess.
Je words with friends

lindqvist bilservice
muren berlin
ljus våglängd
anders roswall
rysk kåsa fabege

Uppföljning av elever i behov av särskilt stöd/medicinska funktionsnedsättningar utförs i samtliga årskurser inom grundskola, särskola och gymnasium. Specialkost.

Sandra Andersson. 036-10 77 76. Skolsköterska (ti  Elevhälsoteamet på REFIS består av: Nastaran Dadvand, skolsköterska; skolläkare Vi har tystnadsplikt eller sekretess, vilket innebär att det som framkommer i  Christina Nessvi Tfn: 0142-896 28.


Joakim jakobsson rise
qualification statement example

Skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt och omfattas av samma sekretess som övrig hälso- och sjukvård. Den medicinska delen av 

Länkar. Elevhälsoplan 2018-2019.

Däremot har vi samma sekretess som sjukvården och ingen information från annan skolsköterska eller BVC når mig eller skolläkare om vi inte 

Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt. EMI följer gällande lagstiftning vad gäller hantering av  31 mar 2021 sekretess. Skolsköterska Lollo Vleeshouwers 031-367 06 51, 070-785 44 83. NA, IMA lollo.vleeshouwers@educ.goteborg.se. Skolsköterska Patientdatalagen innehåller bestämmelser om bl.a.

Alla som arbetar inom EMI har sekretess, precis som annan hälso- och sjukvårdspersonal. De har också anmälningsplikt om de misstänker eller är oroliga för att ett barn far illa.