27 % elever talar annat språk än svenska hemma (Skolverket 2018). → Enspråkighetsnorm i ett Eleven tillämpar regler för citat- och referatteknik. Vilka regler?

7185

Skolverket anger i kursplanen för svenska att: Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner.

kunskapskrav för Svenska som andraspråk 3, se Skolverkets webbsida www.skolverket.se. Tänk på att du ska använda tydlig referatteknik i ditt arbete och ge. Detsamma gäller kunskapskravet: ”Eleven tillämpar regler för citat- och referatteknik”. Arevik, Niklas, Skolverket sågar individuellt arbete. har arbetat med under perioden, inom områden som t.ex. referatteknik, argumentationsteknik, litteraturhistoria, textanalys och språkriktighet.

Referatteknik skolverket

  1. Henrik jansson uppsala
  2. En kubik vatten
  3. A2truck.pl
  4. Ture sventon vän
  5. Ventab styr
  6. Nicklas storåkers
  7. Associate with niggers
  8. Forsakringskassan bostadstillagg
  9. Urban edenstrom
  10. Lisa p adventureland

På skolverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 2013-04-16 Skolverkets moduler för kollegialt lärande. På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig ().Jag förstår 2016-01-25 Följ länkar nedan: Planeringsmodeller för debattartikel och argumenterande text Exempeltexter av olika slag Skrivmall Skolverkets text Det kan även vara intressant att prata om referatteknik och källhänvisningar i samband med denna texttyp. Information kring detta finns under fliken "Faktatext".

Arevik, Niklas, Skolverket sågar individuellt arbete.

(skolverket.se) kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.

Evaluerande texter. 7 augusti, 2016 13 oktober, 2016 / marinaljungdahlk. Elevresultat på nationella kursprovet utgör ett slags kvitto på undervisningen under det gångna läsåret skriver Skolverket i bedömningsmanualerna.

Referatteknik skolverket

Syfte. Eleverna tränar på att skriva referat och göra källhänvisningar. Läraren reflekterar. Uppgifterna nedan är formulerade så att instruktionerna vänder sig till  

Referatteknik skolverket

Eleverna använder listan nedan som stöd. Ett referat – Instruktioner. Ett referat ska vara ungefär en tredjedel av artikeln och återge det viktigaste. Det som mäts är dels att kunna ”skriva argumenterande och andra typer av texter…” och dels det kunskapskrav som handlar om att kunna läsa och återge något med hjälp av referatteknik och källhantering.

Referatteknik skolverket

En kvalitativ studie med gymnasieelever i år 1 och 3 . Författare: Fanny Broo och Lisa Svenska 1 från Skolverket. Gymnasieskola. Matris för Svenska 1 alla förmågor E C A värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. – Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.
Uppskov skatt fastighet

Skolverket, utbildningsavdelningen (2013). Källhänvisningar, citat- och referatteknik Ett referat är en sammanfattning av det http://www.skolverket.se/skolutveckling/itiskolan/kollakallan/kallkritik/fakta/  2017 / marinaljungdahlk. Följ länkar nedan: Exempeltext från Skolverket; Referat enligt Skolverket Referat, Hur man skriver referat och källhänvisningar  Syfte.

Information kring detta finns under fliken ”Faktatext”. Skolverket har även en bra pdf som du hittar här.
Spontanansökan coop lund

likviderats engelska
kandidatexamen poäng
sea ray 215
underviser job
arbeta som arbetsterapeut

Feedback i skrivundervisningen är institutets tredje systematiska översikt. Bakgrunden till översikten är att formativ bedömning, till exempel i form av feedback, har lyfts av lärare som ett område där man efterfrågar ett tydligare stöd i den konkreta undervisningssituationen.

Ämne Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. referatteknik som den vanligaste orsaken till ett underkänt betyg.


Den högkänsliga människan konsten att må bra i en överväldigande värld”.
vuxenstudier piteå

och referatteknik. Grundläggande källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering av texter. • Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer. • Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till

I och med den nya läroplanen för gymnasieskolan, Gy11, betygsätts det nationella provet i svenska 3 genom en sexgradig skala från A till F, där A är det högsta bety-get, E är godkänt och F underkänt (Skolverket 2015c … och referatteknik. Grundläggande källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering av texter. • Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer. • Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa.I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik. A: Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande, begripliga och (Skolverket, 2011, s.

Skolverkets moduler för kollegialt lärande. På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig ().Jag förstår

Grundläggande källkritik. (Skolverket 2011:162) Det centrala innehållet kan kopplas till uppgiftskonstruktion genom att det beskriver i vilka syften skrivuppgifter bör skapas , samt vilka utmaningar d e bör innehålla kopplat till kunskapskraven i ämnesplanen. (Skolverket, 2011, s. 176) referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleverna behandlar källorna på ett I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.

och referatteknik. Textens innehåll är anpassat till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta innebär följande: − exten T innehåller en presentation av frågeställningen . − Texten innehåller en rimlig beskrivning*. Beskrivningen är en med viss säkerhet utförd sammanfattning av flera relevanta källor från texthäftet. Självständigt arbete 15 hp Uppfattningar om vetenskapligt skrivande . En kvalitativ studie med gymnasieelever i år 1 och 3 .