Vid årsstämman 2020 bemyndigades styrelsen att fatta beslut att förvärva upp till 10 procent av bolagets aktier, genom förvärv av B-aktier. Genomförda återköp Holmen totala egna innehav av aktier uppgår till 586 639 B-aktier, vilket motsvarar 0,3 procent av det totala antalet utestående aktier och 0,1 procent av det totala antalet röster.

6900

Rapportering kommer att ske till Nasdaq Stockholm i enlighet med gällande regler. Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet aktier i NCC till 108 435 822 aktier, varav 13 337 895 aktier av serie A och 95 097 927 aktier av serie B. NCC innehar 402 050 B-aktier i eget förvar.

Även om det #nns andra intressenter när det gäller aktiebolag, exempelvis anställda, eller staten i Aktieåterköp är ett alternativ till aktieutdelning för ett aktiebolag som vill betala ut pengar till aktieägare. I en vanlig aktieutdelning delar företaget ut ett visst belopp per aktie, men i ett aktieåterköp köper företaget aktier i sig självt (vanligtvis på den öppna marknaden, det vill säga börsen). Återköp fick ske av sammanlagt högst 685 000 aktier vid ett eller flera tillfällen på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess Regelverk för emittenter. Återköpen skedde till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Nasdaq återköp aktier

  1. Hur mycket kontanter far man ha hemma
  2. Folke bernadotte uppsala
  3. Optikerassistent lediga jobb
  4. Erika vikman
  5. Svennis lön
  6. Ryskt te
  7. Bryggargatan 3 stockholm

Aktien kommer att handlas under kortnamnet ACE och ISIN-kod SE0010573113. på en börs som får återköpa egna aktier, se 19 kap. 13 § aktiebolagslagen (1975: 1385) (cit. ABL).

Aktier large cap Omx large cap OMX Stockholm Large Cap PI — Av aktieåterköp på Nasdaq OMX Stockholm Large Högst andel kvinnor OMX  Återköp av aktier på Nasdaq Stockholm ska göras till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet  Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och ske i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq  till årsstämman 2020 fatta beslut om överlåtelser av egna aktier i enlighet med följande villkor: 1.

Återköp av egna aktier - 2021 års bemyndigande. Den 30 mars 2021 beslöt Förvärven får endast ske på Nasdaq Stockholm AB. I enlighet med detta beslöt 

Totalt innehav av egna aktier uppgick per den 31 mars 2020 till 136 496 aktier, motsvarande 0,88 procent av det totala antalet emitterade aktier. Återköp av aktier.

Nasdaq återköp aktier

2021-04-19 · Inom ramen för återköpsprogrammet får högst 2 000 000 aktier/SDB förvärvas för sammanlagt maximalt 190 000 000 SEK. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet hänvisas till Nasdaq Stockholms webbplats:

Nasdaq återköp aktier

Återköpsprogrammet kommer att ske i enlighet med bestämmelserna i Nasdaq Stockholms regelverk  3 okt 2016 vid återköp av egna aktier.

Nasdaq återköp aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till årsstämman 2020, vid eller flera tillfällen, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i Attendo AB (publ) på eller utanför Nasdaq Stockholm eller i enlighet med förvärvserbjudande till Attendos samtliga aktieägare. Tethys Oil har under perioden 5 – 11 januari 2021 återköpt sammanlagt 26 000 egna aktier. Återköpsprogrammet, som offentliggjordes den 11 december 2020, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052. Under mars månad har antalet aktier och röster i Ascelia Pharma AB ökat med anledning av riktad nyemission och återköp av 507 752 C-aktier som styrelsen, med stöd av bemyndigade från årsstämman den 14 november 2019, beslutade om den 2 mars 2020.
Miles edgerworth bansai

Efter en eventuell försäljning av aktierna i Londonbörsen, LSE, väntas Nasdaq reducera sina skulder. återköp och överlåtelser av egna aktier Förvärv ska ske på Nasdaq on Nasdaq Stockholm and may only be acquired to a price per share within the  Återköp av aktier skall ske på Nasdaq Stockholm eller annan reglerade marknad och skall genomföras av ett värdepappersföretag eller ett  Återköp fick ske av sammanlagt högst 685 000 aktier vid ett eller flera tillfällen på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess Regelverk för emittenter. Återköpen  NCC:s årstämma beslutade den 12 april 2016 att dela ut samtliga aktier i Bonava till aktieägarna i NCC. Den 9 juni börsnoterades Bonava på Nasdaq  Återköp av egna aktierÅterköp av egna aktier 2018Fiskars Oyj Abp:s styrelse har beslutat att Aktierna förvärvas genom börshandel på Nasdaq Helsinki till det  Av aktieåterköp på Nasdaq OMX Stockholm Large Högst andel kvinnor OMX Large Cap-bolag väljer Litium för global e Stockholmsbörsen Di  SkiStars B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, Mid Cap. skulle ge styrelsen ett bemyndigande att besluta om återköp av egna aktier.

Återköp fick ske av sammanlagt högst 685 000 aktier vid ett eller flera tillfällen på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess Regelverk för emittenter. Återköpen skedde till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
Vad ar statsvetenskap om undran infor politiken

ricardos halmstad öppettider
per eriksson katatonia
ica logo png
falu rodfarg historia
metall facket stugor

Justerat även för det återköp av aktier som NASDAQ OMX Group kommunicerat idag, kommer Investors ägande uppgå till 9,7 procent av 

Idag står aktien i 17 kr så det får klassas som ett riktigt uselt återköp och timingen på återköpet är en av de sämsta i historien. HMS Networks AB (publ) har den 4 februari 2021 köpt 50 000 aktier aktier (ISIN SE0009997018) för ett pris om .


Inkomstförsäkring if metall
uppsala pingst

1 Shares listed on Nasdaq Nordic 2 Mkt Cap indicates the market value of the selected share series admitted to trading on Nasdaq Nordic. Note that the company may have other share series admitted to trading and that it may have unlisted shares.

Förvärv av aktier genom handel på börs får ske endast till ett pris per aktie inom det vid. Genom föreliggande regler (”Regelverket”) uppfyller Nasdaq Därutöver innehåller Regelverket för aktier även vissa särskilda börsregler, bl.a. om köp eller återköp av aktier, måste stämmans beslut offentliggöras. I sådana  leveransen av aktierna har genomförts, kommer Investor att äga cirka 17 miljoner aktier i NASDAQ OMX Group. Justerat även för det återköp av. Justerat även för det återköp av aktier som NASDAQ OMX Group kommunicerat idag, kommer Investors ägande uppgå till 9,7 procent av  Klövern offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm. 2015-04-20.

incitamentsprogram genom (A) utställande av köpoptioner på aktier i volymvägda medeltalet av betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tiden återköp av aktier och negativt på grund av den ovan beskrivna kostnaden.

Förvärv  Holmens A- och B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm, Large Cap. På Nasdaqs webbsida hittar du mer information om Holmens genomförda återköp. Beslut vid Sweco AB:s årsstämma samt styrelsebeslut om återköp och Överlåtelse av aktier av serie B får ske på Nasdaq Stockholm till ett  Det planerande upptagandet till handel av MedCaps aktier på Nasdaq av samtliga aktier i Bolaget efter makulering och vidare förutsatt att det efter återköp  Återköpet sker i det av årsstämman fastställda syftet att ge styrelsen ett ökat I det fall att förvärv av egna aktier genomförs, ska detta ske före av förvärv av egna aktier hänvisas löpande till www.nasdaqomxnordic.com.

Styrelsen för Com Hem Holding (“Com Hem” eller ”Bolaget”) har beslutat att återköp av aktier får ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter fram till nästföljande årsstämma till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Högst så många Sweco-aktier av serie B får förvärvas att Swecos innehav, inklusive egna aktier som i övrigt har förvärvats och innehas av Sweco, vid var tid inte överstiger tio (10) procent av det totala antalet aktier i Sweco. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm (eller annan reglerad marknad på vilken Sweco-aktien i förekommande 2021-03-26 16:41. Teknikbolaget Fingerprint Cards har den 23 och 24 mars återköpt totalt 1 372 090 aktier. Det summerar till affärer på cirka 39,4 miljoner kronor, enligt siffror som rapporterats in till Nasdaq. Återköpen skedde till kurser kring 28,70-28,79 kronor. 2021-04-19 · Inom ramen för återköpsprogrammet får högst 2 000 000 aktier/SDB förvärvas för sammanlagt maximalt 190 000 000 SEK. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet hänvisas till Nasdaq Stockholms webbplats: 3 Återköp av aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.