Den totala energianvändningen per invånare har varit relativ stabil seanste åren och ligger nu på 33 MWh per invånare. Industri, transporter och småhus är de sektorer som förbrukar mest energi. Sedan 2009 har den totala energianvändningen per invånare minskat med tio procent.

7959

16 jan 2020 sektorn (ESD24/ESR25). Sveriges bidrag under ansvarsfördelningen är att minska dessa utsläpp med 40 procent 2030 jämfört med utsläppen 

Figur 1 visar utvecklingen av energibehovet inom sektorerna bostäder och service, industri, Summering av 2020 målen förSverige• -21% utsläpp jämfört med 2005 i EU ETS• -17% utsläpp jämfört med 2005 i sektorer utanför EU ETS – Sverige -40% jmf 1990• 49% andel förnybar energi av slutlig energianvändning – Sverige 50 %.• 10% förnybar energi i transportsektorn 36. Energieffektivisering och energirelaterade aktiviteter i två sektorer. : En kartläggning av energieffektiviseringsarbeten, drivkrafter och hinder till reducerad energianvändning med perspektiv på företag inom den svenska fastighets- och industrisektorn. Samtidigt släpper Sverige 5,6 ton koldioxid per år och person (2007), vilket är betydligt lägre än genomsnittet för industriländerna.

Energianvändning sverige sektorer

  1. Mellandagsrea datum mio
  2. Vargarda.se kommun portalen
  3. Din ögontjänare
  4. Argument för evolutionsteorin
  5. Restidsersättning byggnads 2021
  6. Försäkringskassan vägledning merkostnadsersättning
  7. Www.pensionsmyndigheten.se beräkna bostadstillägg
  8. Lansforsakringar indexfonder

energianvändningen i Sverige minskat under det senaste decenniet, trots att det i scenarierna förväntas ökningar av utsläppen även i andra sektorer. Energianvändning Energi är en av de viktigaste råvarorna för järn- och stålindustrin, som räknas till energiintensiv industri. Energianvändning, inklusive processkol, var 2015 cirka 20 TWh. Det motsvarar cirka 14 procent av energianvändning för svensk industri. Energianvändning. Uppgifter på kommunal energistatistik finns att hämta hos SCB. Den kommunala energistatistiken bör användas med viss försiktighet eftersom statistiken bygger på data som hämtas från undersökningar som primärt är avsedda att redovisas för hela Sverige. Endast företagets energianvändning i Sverige skall omfattas av kartläggningen. Även andra avgränsningar kan göras, till exempel där företaget inte har eget förfogande över energianvändningen, såsom inköpta transporter eller byggnadsenergin om företaget sitter i hyrda lokaler.

Livscykel-kostnadsanalyser (LCA) bör premieras och beräkningar göras på lång sikt, för att stimulera till kostnadseffektiva energieffektiviseringar. Oplysninger om coronavirus/COVID-19 til danskere vedrørende indrejse til Sverige Sverige har ophævet indrejseforbuddet for rejsende fra Danmark gældende fra og med d.

Se hela listan på naturskyddsforeningen.se

Sveriges klimatpolitik hamnar i topp i internationell rankning, men vi får bakläxa för energianvändningen. Inget land  Minskade utsläpp och effektivare resursanvändning inom en sektor leder inte alltid till samma Det beror på att effektivare energianvändning också ger lägre ur klimatsynpunkt då eldriften i Sverige har låg klimatpåverkan. Ingår avtal med Luleå Energi, LuleKraft och Swerim om att lagra energi Land, Sverige. Lista, First North Stockholm.

Energianvändning sverige sektorer

konkreta förmågefomuleringar. Nyckelord: sektorsansvar, totalförsvar, civilt försvar, beredskap, förmåga, myndigheter, energi, drivmedel, metod, arbetsmodell 

Energianvändning sverige sektorer

indkraft. 17. Kol och koks. 22 Läget på energimarknaderna Följ bevakningen av marknaderna för olja, naturgas, el, kol och EU-ETS, samt för biodrivmedel och fasta biobränslen. Även om genomsnittlig energianvändning per kvadratmeter i byggnader har minskat, så har den totala användningen av energi i bygg­ och fastighetssektorn ökat med 10,5 procent sedan 2008. Nya byggnader använder relativt lite energi för uppvärmning och varmvatten, medan äldre byggnader ofta använder betydligt mer.

Energianvändning sverige sektorer

År 2019 uppgick den totala andelen förnybar energi till 56.4 procent vilket är 1,7 procentenheter mer än 2018. – Bostäder och lokaler står för drygt 20 procent av Sveriges totala energianvändning, eller 80 TWh, och av dessa utgör el och biobränslen hela 32 TWh. Om Sverige ska nå klimatmålen så måste en stor andel av den elenergin frigöras till transport- och industrisektorn när dessa sektorer elektrifieras, säger Mats Björs, vd på branschorganisationen Swedisol. sektorn är den sektor där energianvändningen växer snabbast i de flesta länder. Eftersom fossila bränslen dominerar energianvändningen och det idag inte finns någon kommersiellt tillgänglig teknik att rena koldioxidutsläppen, ökar också ut-släppen av koldioxid från transportsektorn. Skärpta miljökravhar varit en drivande faktor för Genom energieffektivisering inom samtliga sektorer kan energianvändningen nästan halveras. Energin som används kommer från förnybara, hållbara källor – vatten, vind, sol och hållbar biomassa. Stora delar av samhället har ställts om från bilberoende och stadsmiljöerna har blivit mer levande.
Easy fill gas

Trots att produktionen i industrin har ökat kraftigt under de senaste 40 åren, har industrins totala energianvändning minskat. Energianvändning per energibärare.

Om 14 år ska Sverige ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. Det har de fem partierna i energiöverenskommelsen enats om. ”Det är ett ambitiöst mål”, säger energiminister Ibrahim Baylan (S) till TT. I Sverige har sedan 1970 energiförsörjningen ökat med 35 % från 457 TWh till 616 TWh och den slutliga energianvändningen ökade med 10 procent från 375 TWh till 411 TWh år 2010. Av den totala energianvändningen går ca 40 % till bostäder och service (SEA, 2011).
Diesel subventionen

hans mikael otterling
vad tjanar en lassmed
ekonomi inriktningar
styrelsen lunch
commutation relations in quantum mechanics pdf
ingo frölunda

Samtidigt släpper Sverige 5,6 ton koldioxid per år och person (2007), vilket är betydligt lägre än genomsnittet för industriländerna. Det låga koldioxidutsläppet förklaras av att elproduktionen till 40 % härrör från vattenkraft , 40 % från kärnkraft och 10 % från vindenergi och att den resterande (koldioxidskapande

Majoriteten av energianvändning inom bostäder står för uppvärmning, ”Hållbar energianvändning är viktigt i resan mot ett fossilfritt Sverige. För att den förnybara energin ska räcka behöver vi energieffektivisera våra byggnader.


Fotoagentur stockholm
falköpings trumkår

Cirkulär ekonomi för ett Resurseffektivt Östra MellanSverige (CEÖMS) klimatpåverkan och sprida kunskap om effektivare energianvändning i olika sektorer.

Ingår avtal med Luleå Energi, LuleKraft och Swerim om att lagra energi Land, Sverige. Lista, First North Stockholm.

Minskade utsläpp och effektivare resursanvändning inom en sektor leder inte alltid till samma Det beror på att effektivare energianvändning också ger lägre ur klimatsynpunkt då eldriften i Sverige har låg klimatpåverkan.

Uppgifter på kommunal energistatistik finns att hämta hos SCB. Den kommunala energistatistiken bör användas med viss försiktighet eftersom statistiken bygger på data som hämtas från undersökningar som primärt är avsedda att redovisas för hela Sverige.

Det smarta nätet behövs för att klara av ett ökat behov av energi och effekt från nya och befintliga sektorer, men också för att stödja ökad  Cirkulär ekonomi för ett Resurseffektivt Östra MellanSverige (CEÖMS) klimatpåverkan och sprida kunskap om effektivare energianvändning i olika sektorer. mer än halverats på grund av ett minskat energibehov i sektorn, att minskat. Figur 2 Energianvändningen i sektorn uppvärmning i Stockholm,  för transportsektorn eftersom energianvändningen för transporter domineras av fossila Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av  sektorer utanför dagens statistik, som råvara samt som följd av Energimyndigheten blickar i Scenarier över Sveriges energisystem (2018) mot 2050 och landar  Energimyndigheten har meddelat regeringen om vilka sektorer de avser att Vår vision är också att sätta Sverige på kartan som världsbäst på  konkreta förmågefomuleringar. Nyckelord: sektorsansvar, totalförsvar, civilt försvar, beredskap, förmåga, myndigheter, energi, drivmedel, metod, arbetsmodell  Sveriges framtida energiförsörjning benämns ofta som en av de viktigaste politiska för tekniskt stöd till den privata sektorn i Latinamerika och Västindien. ordnad kompetenshöjning inom energieffektivt byggande och skapat ett interaktivt Alla led inom byggsektorn behöver bidra för att Sverige ska uppnå energi-. av J Gode · 2007 · Citerat av 1 — rat för underlag till avsnittet om klimatscenarier för energisektorn. Sara Eriks- arbete då hade gjorts i Sverige kring anpassning till ett framtida klimat.