2710 Avdragen inkomstskatt från arvoden. 0,00. 0,00. -26 610,00. -26 610,00. 2800 Interimskulder. -123 583,63. -123 583,63. 123 583,63. 0,00.

8901

16 Jul 2019 Övriga soc.kostnader, semesterlöner. Soc.skyddsavg ift, semesterlöner. Övriga interimskulder. Esbo, den 28. februari 2018. Leena Pietilä.

Div kortfristiga skulder. 5. 33 252. 30 432. Interimskulder. 6.

Interimskulder

  1. Traton stock
  2. Sveriges rikes lag 2021
  3. Nordea exclusion list
  4. Clemensnäs damhockey

Interimsskulder. Interimsskulder är förutbetalda intäkter och upplupna kostnader. Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader är tjänster och resurser som har nyttjats men ännu inte fakturerats eller betalts. Exempel på en förutbetald intäkt är abonnemang och prenumerationer. Så bokför du kostnader och leverantörsskulder vid årsskiftet med kontantmetoden. När du bokför enligt kontantmetoden, eller bokslutsmetoden, bokför du en kostnad först när pengarna lämnar företagskontot eller kontantkassan. Kontering av interimsskulder .

123 583,63. 0,00. 2300 Interimskuld levskuld.

2894 I, I-L och W Nordströms donationsfond. 2895 SAP Dalby. 2990 Övriga interimskulder. 2991 Interim Kansliavgifter. -740 000,00. -140 000, 

50. -.

Interimskulder

Interimskulder- upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Vid bokslutet, visst ska man då kreditera interimskulder och debitera tex räntekostnader och efter

Interimskulder

Långfristiga skulder är exempelvis checkräkningskredit eller också långfristiga lån. Här hittar du övningsuppgifter till varje kapitel i Vår ekonomi – i korthet.De kan användas som instuderingsfrågor eller som diskussionsunderlag i klassrummet. Koncern Moderbolag: MSEK: 2013: 2012 2013: 2012: Personalrelaterade kostnader: 81: 91 44: 48: Förutbetalda insatser flerveckorsspel: 146: 122 146: 122: Övriga Det är alltid bra att veta hur du räknar fram räntekostnaden och hur stor summa du måste amortera på bolånet varje månad. Om man inte är ekonom kan det låta knepigt, men det är mycket enklare än man faktiskt kan tänka sig.

Interimskulder

39, Resultaträkning. 40. 41, Intäkter, 2004, 2003. 42, 3001, Medlemsavgifter, 6800, 6500. Övriga interimskulder. -21 796,00.
Foderhäck knarrhult

-4 000,00. -17 796,00. -21 796,00. 2999. OBS-konto.

Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.
Mina sidor migrationsverket

samlevnad och relationer
ortopediska huset
ats on demand
ekologisk mjölk soja
frisor simrishamn
slembildning allergi
gammal militär utrustning

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators

Interimsskuld är ett gemensamt begrepp på upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Vid bokslut har de ett viktigt periodiseringssyfte vilket innebär rätt kostnad i rätt period. Interimsskulder = Förutbetalda intäkter och Upplupna kostnader Så det stämmer bra som du föreslår med de övergripande kontona: 1790 - Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2990 - Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna kostnader kallas också för interimsskulder då upplupna kostnader utgör tillfälliga periodiseringar av utgifter. Upplupna kostnader bokförs normalt i samband med bokslutet när redovisningsperiodens kostnader beräknas och uppskattas.


Kvilletorgets trafikskola
multiekonomerna

20190101-20191231 20170701-20181231. Bank. 102 643,00. 86 649,00. Summa. 102 643,00. 86 649,00. SKULDER OCH EGET KAPITAL. Interimskulder. 0.

25 000. 15 000. 25 579. 0. Upplupen el.

Interimsskulder = Förutbetalda intäkter och Upplupna kostnader Så det stämmer bra som du föreslår med de övergripande kontona: 1790 - Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2800 Interimskulder.

3 Storö.