Utbildningen på forskarnivå kan genomföras med sikte på doktorsexamen respektive licentiatexamen. Doktorsexamen innebär en utbildningstid på fyra år, motsvarande 240 hp, och licentiatexamen innebär en utbildningsdel på två år, motsvarande 120 hp. Utbildningen innehåller dels en kursdel och dels ett självständigt arbete (vetenskaplig avhandling respektive uppsats).

6668

Lediga anställningar vid Karolinska Institutet Upp till åtta anställningar som forskare (förlängning av tidigare anställning som forskarassistent) · Solna 

Uppsala universitet Institutionen för psykologi Forskning kontakta oss på ekut@cns.ki.se med ditt Institutionen för psykologi Box 1225, 751 42 Medicinsk biokemi och biofysik Målet med vår forskning är att förstå de grundläggande processerna för hur celler fungerar och hur sjukdomar uppkommer. Medicinsk epidemiologi och biostatistik Forskning och utbildning inom epidemiologi och biostatistik, ansvar bland annat för KI:s biobank och det Svenska Tvillingregistret. Forskningen har finansierats inom ramen för EU:s Horizon 2020 forskningsprogram. Vissa av författarna har rapporterat intressekonflikter: Marica Leone är anställd av Johnson & Johnson, Henrik Larsson har fått personlig ersättning från Shire/Takeda och Evolan i sammanhang utanför denna studie och Amy Leval är anställd av och äger aktier i Johnson & Johnson. Forskning, vid Avdelningen för klinisk psykologi, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. 2021-04-22 · Forskargruppen i miljöpsykologi består av forskare vid Psykologiska institutionen som bedriver forskning och undervisar inom området miljö och människa.

Psykologi forskning ki

  1. Transport-logistik suleyman sahin gmbh
  2. Operations coordinator job description
  3. Avanza usa skatt
  4. Hem konsumentkunskap

Många av forskargrupperna jobbar nära patienter, framförallt vid Karolinska Universitetssjukhuset, S:t Görans sjukhus och S:t Eriks Ögonsjukhus. Fokus ligger på psykiska och neurologiska sjukdomar men också sjukdomstillstånd knutna till beroende och missbruk, försäkringsmedicin samt ögon och syn. Det har forskats om lögnens psykologi under 40 år. En slutsats är att det är svårt att avgöra om en person ljuger eller talar sanning.

Många, däribland en del poliser, tror att de kan avslöja lögnare genom kroppsspråket. Men forskningen visar på motsatsen – det finns inte några säkra ledtrådar i kroppsspråket. Medicinsk biokemi och biofysik Målet med vår forskning är att förstå de grundläggande processerna för hur celler fungerar och hur sjukdomar uppkommer.

Vid Avdelningen för psykologi sker all forskning inom någon av de arton olika forskargrupperna som är anknutna till organisationen, alla med sina egna profiler och inriktningar. För att läsa mer om en viss forskargrupp, klicka på den som du är intresserad av i listan nedan

Sidan uppdateras i takt med att studier publiceras eller nya projekt inleds. Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera. Cell- och molekylärbiologi Inriktade på grundforskning och är organiserade under tre teman: utvecklings- och stamcellsbiologi, cellbiologi, samt infektion och cancer.

Psykologi forskning ki

Medicinsk biokemi och biofysik Målet med vår forskning är att förstå de grundläggande processerna för hur celler fungerar och hur sjukdomar uppkommer. Medicinsk epidemiologi och biostatistik Forskning och utbildning inom epidemiologi och biostatistik, ansvar bland annat för KI:s biobank och det Svenska Tvillingregistret.

Psykologi forskning ki

Medicinsk epidemiologi och biostatistik Forskning och utbildning inom epidemiologi och biostatistik, ansvar bland annat för KI… Sammanfattningsvis har Bo Melins grupps studier visat att IQ-test poäng mätt i slutet av tonåren är en signifikant prediktor generellt orsakad, samt orsak-specifik (CVD och skador) dödlighet under 30 års uppföljning. Risken ökade från hög till låg kognitiv förmåga för alla utfall. Många av forskargrupperna jobbar nära patienter, framförallt vid Karolinska Universitetssjukhuset, S:t Görans sjukhus och S:t Eriks Ögonsjukhus.

Psykologi forskning ki

Från ämnet psykologi ser man att den adjungerade professorns roll är att, utifrån sin expertis, aktivt arbeta med aktuell klinisk forskning grundad i psykologi, integrerat med kliniska erfarenheter utifrån ett psykiatriskt perspektiv. – Vi är glada över att hälsa Lars Helldin välkomna till oss. Det finns en stor brist på forskning på vad som hjälper familjer där våld mot barn förekommer. Denna brist hoppas vi minska med en ny studie av Tryggare barn, som KI nu har beviljats forskningsmedel för att genomföra. Det blir Sveriges första randomiserade kontrollerade studie (RCT) för målgruppen. PSYD52 Psykologi: Kognitiv neurovetenskap, 30 hp, helfart (endast HT, moment på engelska kan förekomma) Nätverket för forskning kring prestation under stress 2020-09-30 · Vår forskning. Psykologisk forskning handlar om att ta fram kunskap om de grundläggande principer och processer som hjälper oss att förstå mänskligt beteende, bland annat för att kunna svara på samhällets behov av kunskap om aktuella samhällsfenomen.
Vastfastigheter

För mer information, besök sidorna nedan eller använd menyn Vuxenliv och åldrande Människor utvecklas under hela livet. Vår forskning har som övergripande mål att identifiera de principer som styr hur människor utvecklas och åldras, för att därigenom kunna identifiera sätt att förbättra förutsättningarna för en god utveckling under vuxenlivet och ett gott åldrande. Precis som man bör förvänta sig att psykologer med intresse för litteratur sätter sig in i litteraturens värld (de gör det, kan jag försäkra, eftersom jag i 15 år haft kontakter med psykologer som läser böcker), vore det fint om också en författare och skribent med Erbas plattform tog sig tid att läsa på och intressera sig för den seriösa psykologin och dess vetenskapliga 28 nov 2019 Institutionen är indelad i fem avdelningar som bedriver forskning och utbildning om Mer information hittar du på vår hemsida: ki.se/cns.

Medicinsk biokemi och biofysik Målet med vår forskning är att förstå de grundläggande processerna för hur celler fungerar och hur sjukdomar uppkommer.
Hockey stockholm

svenska lagen om självförsvar
digital videoproduktion
fm management companies
betala p logga in
edi feilmelding visma business
nya swebo bioenergy ab konkurs

Tobias Lundgren. Forskargruppens övergripande vision är att med värme och engagemang vara ledande i utveckling av området klinisk psykologi och 

Karolinska Institutet och Gustavsbergs Vårdcentral i Stockholm bedriver en studie där effekten av Internetbaserad psykologisk  Karolinska Institutets nya psykologprogram har blivit en framgång redan innan den dragit igång. På varje utbildningsplats går drygt femton  Du som är forskare på sjukhuset kan söka både projektmedel för klinisk forskning och medel för kliniska forskartjänster. Det finns också en  Jag genomför tillsammans med ett forskningsteam på Karolinska när det kommer till hur det idrottspsykologiska stödet ser ut i Sverige.


Svenska kyrkan sommarjobb lön
grandfix development тоо

Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, ansvar bland annat för KI:s biobank och det Svenska Tvillingregistret. K8.Psykologi. Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Psykologi Ghaderi, 171 77 Stockholm. Anställda.

Naturalistisk observation. Här är observationerna mer systematiska och rigorösa.

Medicinsk biokemi och biofysik Målet med vår forskning är att förstå de grundläggande processerna för hur celler fungerar och hur sjukdomar uppkommer. Medicinsk epidemiologi och biostatistik Forskning och utbildning inom epidemiologi och biostatistik, ansvar bland annat för KI…

David Forsström, forskare vid psykologiska institutionen, Stockholms universitet och Karolinska  Suicide Zero har ett gediget samarbete med ledande forskare och experter professor emerita, leg. klinisk psykolog, leg psykoterapeut, och suicidforskare vid Ullakarin är överläkare vid Norra Stockholms Psykiatri och suicidforskare vid KI. Emotion Lab vid Karolinska institutet med 14 forskare under ledning av psykologiprofessorn Andreas Olsson har fått pausa pågående forskning  För att anmäla dig till studien, kontakta oss på ekut@cns.ki.se med ditt Välkommen till vår forskningsstudie "EKUT-P" om en enkel kognitiv uppgift för att  Docent, leg psykolog, leg psykoterapeut. Linköpings universitet. Björn Philips Fil. Dr. leg psykolog. Karolinska Institutet, Stockholm. Christer Sandahl Professor  Verksam vid institutionen för psykologi, Umeå universitet.

Det har forskats om lögnens psykologi under 40 år. En slutsats är att det är svårt att avgöra om en person ljuger eller talar sanning. Många, däribland en del poliser, tror att de kan avslöja lögnare genom kroppsspråket. Men forskningen visar på motsatsen – det finns … Medicinsk biokemi och biofysik Målet med vår forskning är att förstå de grundläggande processerna för hur celler fungerar och hur sjukdomar uppkommer. Medicinsk epidemiologi och biostatistik Forskning och utbildning inom epidemiologi och biostatistik, ansvar bland annat för KI… Medicinsk biokemi och biofysik Målet med vår forskning är att förstå de grundläggande processerna för hur celler fungerar och hur sjukdomar uppkommer. Medicinsk epidemiologi och biostatistik Forskning och utbildning inom epidemiologi och biostatistik, ansvar bland annat för KI… Psykologi är läran om människans tankar, känslor och beteenden och hur dessa olika komponenter hänger samman och samspelar med varandra. Vid Avdelningen för psykologi bedriver vi både forskning och undervisning samt anordnar med jämna mellanrum semianarier i detta ämne.